JÆGERNE AARHUS
Grimhøjvej 20
8220 Brabrand
MEDLEM AF
Danmarks Jægerforbund

har du mår på loften, eller ræve i baghaven ... så lån en fælde - henv. til Poul Court tlf 4017 9712.